Jak u nás vyrábíme pivovarské tanky ? Vše je podřízeno kvalitě a systému.

 


 

Postup výroby pivovarských tanků v Czech brewery system s.r.o.

 

1. Jednání se zákazníkem a podpis objednávky

Náš obchodní pracovník vyjedná se zákazníkem parametry požadovaných pivovarských tanků (případně tanků pro výrobu cideru, vína, anebo dalších zařízení pro výrobu nápojů). Výslednými dokumenty tohoto jednání jsou objednávka, případně kupní smlouva, zahrnující mimo jiné soupis technických parametrů tanků, jejich vybavení, požadovanou kvalitu a především sestavné výkresy. Výroba tanků začne až poté, co zákazník potvrdí svým podpisem všechny uvedené dokumenty, a zaplatí zálohu dle dodané zálohové faktury. Součástí jednání může být i prezentační návštěva pivovaru, který je vybavený u nás vyrobenou technologií.

 

2. Příprava materiálů a komponentů

V souladu s objednávkou zákazníka objednáme veškerý materiál a komponenty, které jsou potřebné pro výrobu tanků. Dodaný materiál a komponenty jsou poté podrobeny důkladné vstupní kontrole. Pokud kvalita a dokumentace materiálů neodpovídá zákazníkem požadovaným parametrům, vyreklamujeme neshodný materiál a zajistíme odpovídající náhradu v požadované kvalitě.

 

3. Výroba a povrchová úprava polotovarů

Výrobní proces pivovarských tanků začíná výrobou polotovarů, tedy částí, z nichž se pak kompletuje výsledný výrobek. Zde patří především tyto výrobní operace :

  • Povrchová úprava klenutých den – broušení, leštění
  • Stříhání plechů na požadované rozměry – válcové pláště tanků, kónické pláště tanků, vnější krycí plechy, úchytné plechy
  • Vypálení speciálních plechů složitějších rozměrů laserem – obruče, výztuhy, závěsná jeřábová oka
  • Ohýbání plechů na ohraňovacím lisu nebo strojní ohýbačce – kryty stavoznaků, speciální armatury
  • Řezání trubek na požadované rozměry – nohy tanků, potrubní armatury, připojovací hrdla, jiné potrubní prvky
  • Skružování vnitřních a vnějších plášťů – cylindrické a kónické části tanků, límce průlezů, chladicí duplikátory
  • Svařování elementárních částí do větších konstrukčních celků – tělo tlakové nádoby, sestavy stavoznaků, sestavy klenutých den, sestavy nohou a patek, armaturní sestavy, potrubní sestavy, montáže průlezů, navařování duplikačních kanálů na tlakové nádoby
  • Finální povrchová úprava vnitřních povrchů tanků – broušení a leštění vnitřních svarů tlakové nádoby, povrchová úprava svarů armatur

 

4. Tlakové zkoušky vnitřního tanku

Kritickou fází výroby pivovarských tanků jsou tlakové zkoušky vnitřní tlakové nádoby. Tzv. vnitřní tank osazený všemi armaturami se nejprve natlakuje vzduchem na větší než požadovaný maximální tlak a za pomocí detekční kapaliny se vyhledají netěsnící spoje a svary. Tyto se následně opraví a tlaková zkouška vzduchem se opakuje tak dlouho, dokud lze najít jakékoli netěsnosti. Totéž se zopakuje s chladicími duplikátory, což jsou kanály, jimiž proudí chladící kapalina. Poté se za přítomnosti inspektora certifikační autority TÜV SÜD Czech naplní tank a duplikátory vodou na testovací tlak, který je obvykle 1,5x vyšší než maximální tlak, pro který je tlaková nádoba dimenzována. Vyhoví-li tank tlakové zkoušce, získá originální certifikát tlakové nádoby, číselné označení a je vystaven tzv. pasport tlakové nádoby, což je dokument, do něhož budou po celou životnost tanku zapisovány veškeré údaje o používání, opravách a kontrolách tlakové nádoby. V opačném případě se provedou opravy zjištěných nedostatků a tlaková zkouška za přítomnosti inspektora se zopakuje.

 

5. Sestavení polotovarů do výsledného výrobku

Kompletace tanků z předvyrobených polotovarů je fází výroby, kdy pivovarské tanky již získávají svoji výslednou podobu. Tank se opláští vnějšími plechy, osadí se odmontovatelnými armaturami, a provede se zaplavení meziprostoru mezi vnitřními a vnějšími plechy izolační PUR pěnou. Provedou se závěrečné povrchové úpravy svarů a povrchů, očištění tanků a všech armatur.

 

6. Příprava tanku k expedici

Hotové tanky se zabalí balícím materiálem tak, aby nemohlo při transportu dojít k poškození tanku a jeho částí. Není-li možné tanky přepravovat ve svislé poloze, pak se tanky uloží do transportních palet, které jsou vyrobené na míru konkrétním rozměrům tanků. Samostatně se zabalí odnímatelné armatury, aby se omezila možnost jejich poškození a zjednodušila manipulace s tanky při transportu.

 

7. Expedice tanků k zákazníkovi

Poslední operací s tanky je jejich naložení na ložnou plochu nákladního auta a  jejich bezpečné uchycení s ohledem na bezpečnost při dopravě. Transportem tanků k zákazníkovi končí výrobní proces. V případě, kdy součástí dodávky je také instalace tanků u zákazníka, navazuje tato služba na dopravu tanků k zákazníkovi.

 


 

Více o nás :

Sedm pilířů kvality společnosti Czech brewery system s.r.o.