Cylindrické kvasné tanky netlakové

Cylindrické uzavřené tanky pro netlakové kvašení piva

 

Český název : Kvasné cylindrické tanky ; Anglický název : Beer fermentation tanks  ;  Ruský název : Танки для брожения пива

fermentation-nonpressure-cylindrical-tanks-02Cylindrické uzavřené tanky, válcové kvasné tanky, kvasné tanky, fermentační tanky –  toto jsou nejobvyklejší pojmy, zahrnující stejnou třídu speciálních netlakových nádob, určených pro tzv. hlavní kvašení piva před jeho přečerpáním do ležáckých tanků.   Do kvasného tanku se přečerpává ihned po varném procesu tzv. pivní mladina (meziprodukt výroby piva) z pivovarské varny.

Hlavní funkcí kvasného tanku je zajištění fáze tzv. fermentace (hlavního kvašení) piva, což je přeměna většiny cukrů na alkohol, který vzniká činností živých pivních kvasinek při kvasné teplotě – podle druhu používaných kvasinek 6°C – 12°C (spodně kvašená piva) anebo 15°C – 24°C (svrchně kvašená piva) v netlakovém prostředí.

Cylindrický uzavřený kvasný tank je jedním z několika druhů nádob, které se v pivovarnictví využívají pro hlavní kvašení piva. Jeho hlavní výhodou oproti kvašení v otevřené kvasné kádi je především dobrá ochrana kvasící mladiny proti nežádoucí infekci z okolního prostředí. Díky uzavřené konstrukci je obsah tanku velmi dobře chráněn a pomocí tzv. kvasné zátky  a mírnému přetlaku v tanku (vznikajícímu během kvašení piva) je prakticky vyloučeno, aby kvasící mladina byla nakažená cizími organismy z okolí.

Ve srovnání s cylindrokónickými kvasnými tanky mají cylindrické kvasné tanky jednodušší konstrukci (a tedy také nižší výrobní cenu), naproti tomu je u nich méně účinná separace sedimentovaných kvasnic od produktu. Proto je nutné provádět vícenásobné čiření piva (čištění piva přečerpáváním piva z tanku do tanku nad hladinou kvasnic), což vede k větším výtratám produktu.

 


 

Standardní výbava uzavřených cylindrických netlakových kvasných tanků (Standard Tank Equipment) :

fermentaton-air-lock-500x500yeast-separator-01AFT1-500x500sampling-cock-01-500x500TEA-DVS-500x500threated-jacket-thermometer-thermosensor-500x500

CFT-simple-scheme

 • Základní netlaková nádoba – základem tanku je netlaková nádoba klasického tvaru, tj. tvořená válcovým pláštěm, spodním a horním dnem.
 • Podtlakový ventil (Vacuum Valve) –  chrání tank proti zhroucení při vzniku podtlaku (například při vyčerpávání obsahu tanku čerpadlem). U menších objemů tanků je nahrazen zpětnou klapkou.
 • Kvasná zátka (Fermentation Air Lock) – prvek zajišťující hermetické uzavření nádoby pro zabránění styku piva se vzduchem a infekčním prostředím. Malé množství vody v kvasné zátce odděluje vnitřní atmosféru oxidu uhličitého od vnějšího prostředí. Díky mechanismu probublávání přes sifónek s vodou je v nádobě vždy velmi mírný přetlak CO2, aniž by docházelo k nežádoucímu přetlakování tanku.
 • Inspekční kruhový průlez (Round Manway, Manhole) – speciální uzamykatelná dvířka na horní straně tanku, která slouží k prohlídce tanku z vnitřní strany, k montáži/demontáži vnitřních armatur, k dávkování kvasnic při zakvášení mladiny apod. Dvířka se otevírají směrem ven. Součástí netlakového průlezu je také gumové nebo silikonové těsnění, uzavírací šrouby a kloub s výklopným ramenem.
 • Vypouštěcí armatura s motýlovou klapkou (Outlet with Butterfly Valve) – trubka s uzavíratelnou klapkou na konci, která slouží k vypouštění obsahu tanku. U většiny tanků plní zároveň funkci napouštěcí armatury. Na žádost zákazníka vybavujeme volitelně tank druhou armaturou pro napouštění produktu (Inlet with Butterfly Valve) – využívá se například při flotaci ovocných moštů (při výrobě džusu nebo nápoje cider), kdy se pomocí externího čerpadla provádí cirkulace produktu přes připojené externí flotační zařízení.
 • Separační nástavec vypouštěcí armatury (Outlet for releasing of beer and yeast) – tzv. „panenka“ slouží k jednoduché separaci produktu od sedimentovaných kvasnic. Nejprve se vypustí obsah tanku nad horním okrajem nástavce, poté se pomocí řetízku nástavec vytáhne a vypustí se zbylý obsah tanku s kvasnicemi. U dražších tanků se nahrazuje samostatnou vypouštěcí armaturou.
 • Vzorkovací ventil (Sample Valve) – malý kohout slouží k odběru vzorků produktu při jeho ochutnávání a laboratorních testech. Je možné jej dále vybavit spirálovitým nástavcem, který eliminuje pěnivost nápoje a zrychluje tak proces odběru vzorků.
 • Tepelné čidlo v jímce (Temperature sensor in thermowell) – trubička navařená ve spodní části tanku, do níž se zasunuje termočidlo regulačního systému, anebo jen teploměr pro vizuální měření teploty.
 • Stavitelné patky (Adjustable Feet) – šroubovací patky na spodním konci nohou slouží k přesnému ustavení tanku ve svislé nebo vodorovné poloze (díky vyspádované podlaze málokdy stojí tank na vodorovné rovině)
 • Duplikační plášť (Dimple Plate Jacket, Double Jacket, Duplicators) – u kapalinou chlazených tanků je chlazení tanku prováděno prostřednictvím teplonosné kapaliny (nejčastěji voda s glykolem), který protéká přes svojitý plášť nádoby a cirkuluje mezi ním a vodním chladičem. Teplota v tanku je pak řízená pomocí regulačního systému, který měří porovnává změřenou teplotu v tanku s teplotou požadovanou a na základě programu otevírá a zavírá ventily na vstupech duplikačního pláště. U tanků neizolovaných chlazených vzduchem není duplikační plášť výbavou tanku.
 • PU pěnová izolace (PU Foam Insulation) – tank je obvykle zaizolován polyuretanovou pěnou (volitelně jiným způsobem), která vyplňuje prostor mezi vnitřním základním tankem a vnějším pláštěm tanku. Obvykle izolujeme jen válcovou část tanku, na přání zákazníka provádíme izolaci také spodního dna anebo obou den nádoby. U tanků chlazených vzduchem není PU izolace výbavou tanku.

 

Volitelná výbava uzavřených cylindrických netlakových kvasných tanků (Optional Tank Equipment):

TEA-FLI-DN10-tank-500x500LAD-2000-ladderadjustable-cct-racking-valve-intank-01control-systems-tanks-components-manual-002-240x240csh-500x50thermometer-analog-500x500

 • CFT-simple-scheme-02Pojistný ventil (Safety Valve) – slouží k ochraně tanku proti přetlakování tlakem vyšším, než pro který je certifikován a dimenzován – v případě netlakové nádoby je vnitřní přetlak omezen na 0.5 bar. Pojistný přetlakový ventil bývá nejčastěji kombinován s tzv. podtlakovým pojistným ventilem, který chrání tank proti zhroucení při vzniku podtlaku (například při vyčerpávání obsahu tanku čerpadlem). U větších objemů tanků jsou přetlakový ventil a podtlakový ventil samostatnými armaturami.
 • Indikační stavoznak (Fill Level Indicator) – hladina produktu v tanku je vizuálně indikována pomocí skleněné nebo plastové trubice, která je ve spodní a horní části propojená s vnitřním prostorem tanku. Důležitou součástí stavoznaku je propojení se sanitační armaturou. Indikační stavoznaky můžeme dodat bez stupnice, s orientační stupnicí bez kalibrace a s milimetrovou stupnicí, která je vyžadována v některých státech z důvodu povinné kalibrace (například pro Polsko).
 • Sanitační sprcha (CIP Spraying Ball) – kulová sprcha, sloužící ke snadnému vymývání a sanitaci tanku vodou a sanitačními roztoky. Sprcha má obvykle účinnou všesměrovou sprchovací hlavu, která u dražších tanků bývá rotační. Přes sprchovací hlavici a její přípojnou armaturu (CIP Cleaning Pipe) se navíc provádí vytlačování produktu z tanku pomocí tlakového oxidu uhličitého (tlakové láhve s CO2), biogonu anebo dusíku (generátor dusíku). Často se používá k vytlačování produktu z tanku sterilní vzduch v kombinaci s malým množstvím vpuštěného CO2, který vytvoří na hladině nápoje izolující vrstvu, tzv. píst.
 • Armatura pro napouštění produktu (Inlet with Butterfly Valve) – využívá se například při flotaci ovocného moštu při výrobě nápoje cider,  kdy se pomocí externího čerpadla provádí cirkulace produktu přes připojené externí zařízení.
 • Armatura pro vypouštění čistého produktu (Racking outlet with Butterfly Valve) – kromě vypouštěcí armatury na samém dně tanku můžeme tank vybavit další armaturou, umístěnou kousek nade dnem tanku, anebo zdvojenou armaturou, obsahující v sobě armatury pro vypouštění čistého produktu i celého obsahu tanku.  Využívá se pro tzv. čiření produktu (odpouštění čistého nápoje nad hladinou usedlých kalů) při tzv. čiření produktu, tedy průběžné separaci piva od sedimentovaných kvasnic.
 • Háky pro žebřík (Tank Ladder Hooks) – úchyty pro bezpečné zafixování žebříku montujeme na tanky vyšší než 2000 mm na žádost zákazníka. Součástí dodávky může být také žebřík, kompatibilní s háky.
 • Závěsná oka (Transporting Hinges) – oka pro zavěšení tanku pod zdvihací zařízení (jeřáb, vysokozdvižný vozík) ke snadnému a bezpečnému transportu tanku. Doporučujeme jako výbavu tanků od velikosti 500 litrů.
 • Systém pro měření a regulace teploty (Temperature Measure and Control System) – v případě požadavku zákazníka můžeme k tanku dodat kompletní systém pro měření a regulaci teploty v tanku, případně i vodní chladič. Celý systém je snadno namontovatelný zákazníkem a k jeho montáži a uvedení do provozu není nutné oprávnění pro práci s elektrickým zařízením.

 


 

Cylindrické kvasné tanky chlazené kapalinou, s izolací nebo bez izolace

Podle požadavků zákazníka dodáváme cylindrické kvasné tanky v těchto variantách z hlediska způsobu chlazení a izolace :

1. Cylindrické kvasné tanky chlazené kapalinou, bez izolace

CCT-SNP-100HNejčastěji používané cylindrické kvasné tanky jsou levnější než izolované tanky chlazené kapalinou.  Tanky jsou obsahují duplikační chladicí kanály, kterými protéká chladicí kapalina – voda nebo glykol, ale nemají izolaci a vnější krycí plášť. Tanky se doporučuje umístit do lehce izolované nechlazené místnosti nebo izolovaného boxu, kde nedochází k nadměrnému zahřívání tanků vzduchem. Jejich výhodou je relativně nízká pořizovací cena, nevýhodou je vyšší spotřeba energie při chlazení tanků, a také nutnost používání výkonnějšího vodního chladiče, než je tomu u izolovaných tanků.

2. Cylindrické kvasné tanky chlazené kapalinou, izolované

fermentation-nonpressure-tanks-03Izolované kapalinově chlazené cylindrické kvasné tanky jsou profesionálním řešením pro všechny pivovarníky, pro které jsou úspory provozních nákladů na prvním místě.  Tanky jsou obsahují duplikační chladicí kanály, kterými protéká chladicí kapalina – voda nebo glykol, navíc mají cylindrickou část (za příplatek i obě dna) izolovanou PU pěnou. Vnější plášť zakrývá izolaci a tvoří čistý design nerezového tanku. Tanky je možné umístit do neizolované místnosti, protože izolace zajišťuje jejich ochranu proti nežádoucímu úniku chladu do okolí tanku. Jejich výhodou je především nízká spotřeba energie při chlazení tanků, potřeba méně výkonného vodního chladiče, ale také komfort pro práci lidské obsluhy, která nemusí pracovat v chladném prostředí.

 

 


 

Cylindrické kvasné tanky vyrábíme s variabilními rozměry a orientací

Rozměry a prostorovou orientaci cylindrických kvasných tanků umíme přizpůsobit podle požadavků zákazníka. Vyrábíme cylindrické kvasné tanky vertikální a horizontální, přičemž poměr stran k průměru tanku je možné zvolit z několika variant.

1. Vertikální cylindrické kvasné tanky

zraci-tanky-vertikalni-001-292x300Vertikální orientace cylindrických kvasných tanků má řadu praktických výhod, pro které jsou tyto tanky využívané řadou pivovarů :

Efektivní sanitace celého tanku obvykle s využitím jen jediné sprchové hlavice (úspora nákladů).

Snadné manuální čištění tanků zevnitř i zvenku – uvnitř je obvykle možné se postavit, tank lze obejít ze všech stran

Malý záběr podlahové plochy, efektivní vertikální využití prostoru pivovaru.

Snadná manipulace a přístup ke všem armaturám a funkčním prvkům tanku.

Přesné sledování množství produktu v tanku s využitím stavoznaku.

 

 

 

2. Horizontální cylindrické kvasné tanky

zraci-tanky-horizontalni-001-200x300Horizontální orientace cylindrických kvasných tanků je vhodná prakticky jen v pivovarech, které mají nedostatečnou výšku prostoru ve spilce pro umístění vertikálních cylindrických kvasných tanků.

Horizontální tanky je možné skládat do několika vrstev (baterií) a tak využít maximálně dostupnou výšku místnosti spilky. Hlavní nevýhodou horizontálně orientovaných tanků je především špatný přístup ke skrytým stěnám tanku, kde se pak mohou hromadit nečistoty, které jsou zdrojem nežádoucích infekcí kvasinek a piva. Doporučujeme jej jen pro minipivovary s opravdu nízkou výškou stropu v prostoru spilky.

 

 

 

 

 


 Vaše poptávka na cylindrické netlakové kvasné tanky  :

(Máte zájem o nabídku na pivní tanky ? Odešlete nám Vaši poptávku tímto formulářem anebo nás kontaktujte telefonicky (+420-735-176-071 / +420-732-217-950 ).

 

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Vaše firma (jste-li firma)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva

  To že jste člověk prokažte výběrem ikony srdce.