Výčepní tanky – nádoby pro skladování a prodej tankového piva

Výčepní tanky – základ výbavy pro prodej tankového piva

draught-beer-tanks-1000x430

Český název : Výčepní pivní tanky ;  Anglický název : Draught beer tanks  ;  Ruský název : Танки для разлива пива

Výčepní tanky , pivní tanky – toto jsou nejobvyklejší pojmy, zahrnující stejnou třídu speciálních tlakových nádob, určených pro skladování piva a čepování piva přímo z tanků v restauracích.   Do výčepního tanku se přečerpává hotové pivo přímo z ležáckých tanků, případně zracích cylindricko-kónických tanků. Jsou-li výčepní tanky umístěné mimo pivovar, pak se výčepní tanky plní z cisteren, které rozvážejí tankové pivo z pivovarů přímo do restaurací.

Jak se používají výčepní tanky a polypropylenové pivní vaky ?

beer-bag-in-boxPivo je v nerezových výčepních  tancích uloženo ještě ve speciálním nepropustném polypropylenovém vaku. Pro zachování dokonalé hygieny se použije pro každou dávku piva nový, absolutně sterilní vak. Pivo se do potrubí vytlačuje vzduchem vháněným mezi stěnu tanku a vak. Vzduch z obyčejného vzduchového kompresoru nepřijde do styku s pivem. Tímto je zajištěná sterilita piva v tancích bez nutnosti dalších investic (například do tlakových lahví s inertním plynem). Na správnou teplotu je vychlazená celá izolovaná místnost s výčepními tanky (tzv. tankovna)) včetně veškerých potrubních nebo hadicových rozvodů a vlastních tanků. Celá zásoba piva je trvale vychlazena na vhodnou teplotu, takže ani při velké výtoči nenastávají problémy s chlazením nápojů. Pivo je obvykle ještě dochlazováno výčepním chladičem těsně před jeho načepováním do sklenic.

Obvyklá výbava systému s výčepními tanky

draught-beer-room-scheme

 1. Chladicí agregát (venkovní část)
 2. Vzduchový kompresor s regulací výstupního tlaku (obyčejné provedení)
 3. Pivní vedení (nerezové trubky nebo hadice JohnGuest)
 4. Chladírenské dveře
 5. Výparník chladicího systému
 6. Výčepní tanky (bez izolace, chlazené vzduchem)
 7. Plnicí potrubí (z pivovaru nebo od rozvozové cisterny)
 8. Izolované stěny chlazené místnosti nebo chlazeného boxu

 

Naše nabídka výčepních tanků

dbt-plastic-duplicators-onePodle objemu

 • 250 l
 • 500 l
 • 1000 l
 • jiné objemy podle individuálních požadavků zákazníka

Podle povrchové úpravy

 • nerez
 • měď
 • mosaz
 • barva
 • potištěná fólie

Podle systému opláštění

 • jednoplášťové (pro umístění v chlazeném boxu ve sklepě nebo v proskleném boxu v interiéru restaurace)
 • dvouplášťové – dochlazované (pro umístění v interiérech restaurací)

 

Standardní výbava výčepních tanků (Standard Tank Equipment) :

AFT1-500x500TEA-DVS-500x500thermometer-analog-500x500

 • Základní tlaková nádoba – základem tanku je tlaková nádoba klasického tvaru, tj. tvořená válcovým pláštěm, spodním (nebo předním) a horním (nebo zadním) dnem. Nádoba je již od fáze konstrukčního návrhu, přes výpočty, výrobní postup a výsledné zkoušky vyráběná jako tlaková, a to pro tlak požadovaný zákazníkem. Nejčastěji vyrábíme přetlačné tanky pro tlak 3.0 bar, ale na žádost zákazníka dovedeme vyrobit tank až do požadovaného tlaku 8.0 bar.
 • Povinná výbava tlakové nádoby – nedílnou součástí tlakové nádoby je výrobní štítek s povinnými údaji o tanku a jeho výrobci, registrační číslo tlakové nádoby s uvedením normy, podle které byla nádoba certifikována (nejčastěji PED  97/23/EC, volitelně pak také ASME, GOST, GUM ). Certifikačním úřadem, který posuzuje a schvaluje každou tlakovou nádobou, je u námi vyrobených nádob nejčastěji TÜV SÜD Czech . S každým vyrobeným tankem dodáváme tzv. pasport tlakové nádoby, což je dokument, v němž se evidují po celou dobu životnosti tanku veškeré s tankem spojené události, kontroly, opravy apod.
 • Pojistný ventil (Safety Valve) – slouží k ochraně tanku proti přetlakování tlakem vyšším, než pro který je certifikován a dimenzován. Pojistný přetlakový ventil bývá nejčastěji kombinován s tzv. podtlakovým pojistným ventilem, který chrání tank proti zhroucení při vzniku podtlaku (například při vyčerpávání obsahu tanku čerpadlem). U větších objemů tanků jsou přetlakový ventil a podtlakový ventil samostatnými armaturami.
 • Inspekční průlez (Eliptic Manway, Manhole) – speciální uzamykatelná dvířka na boku tanku anebo na jeho horním víku, která slouží k prohlídce tanku z vnitřní strany, k montáži/demontáži vnitřních armatur, k vložení dochucujících ingrediencí apod. Dvířka se otevírají dovnitř, po sklopení do vodorovné polohy je možné poté dvířka otevřít i ven. Součástí průlezu je také gumové nebo silikonové těsnění, uzavírací šrouby a speciální kloub s výklopným ramenem. Výrobce garantuje tlakovou odolnost průlezu a dvířek nejméně stejnou jakou má přetlačný tank, nebo vyšší.
 • Vypouštěcí armatura s motýlovou klapkou (Outlet with Butterfly Valve) – trubka s uzavíratelnou klapkou na konci, která slouží k vypouštění obsahu tanku.
 • Produktová armatura – armatura pro napouštění a vypouštění piva z tanku, obvykle vybavená redukcí pro hadicový systém JohnGuest.
 • Nosný rám – dodáváme nosné rámy pro horizontální výčepní tanky v různých provedeních. Horizontální výčepní tanky lze uspořádat do bloků, například 2 řad nad sebou. Podle požadované sestavy a dispozičního prostoru se navrhuje nosný rám individuálně.

 

Volitelná výbava výčepních tanků (Optional Tank Equipment) :

LAD-2000-laddercontrol-systems-tanks-components-manual-002-240x240csh-500x50threated-jacket-thermometer-thermosensor-500x500

 • Sanitační sprcha (CIP Spraying Ball) – kulová sprcha, sloužící ke snadnému vymývání a sanitaci tanku vodou a santačními roztoky. Sprcha má obvykle účinnou všesměrovou sprchovací hlavu, která u dražších tanků bývá rotační. Přes sprchovací hlavici a její přípojnou armaturu (CIP Cleaning Pipe) se navíc provádí tlakování tanku pomocí externího zdroje tlakového oxidu uhličitého (tlakové láhve s CO2), biogonu anebo dusíku (generátor dusíku). Často se používá k vytlačování produktu z tanku sterilní vzduch v kombinaci s malým množstvím vpuštěného CO2, který vytvoří na hladině nápoje izolující vrstvu, tzv. píst.
 • Tepelné čidlo v jímce (Temperature sensor in thermowell) – trubička navařená ve spodní části tanku, do níž se zasunuje termočidlo regulačního systému, anebo jen teploměr pro vizuální měření teploty.
 • Háky pro žebřík (Tank Ladder Hooks) – úchyty pro bezpečné zafixování žebříku montujeme na tanky vyšší než 2000 mm na žádost zákazníka. Součástí dodávky může být také žebřík, kompatibilní s háky. Pouze u vertikálních tanků.
 • Závěsná oka (Transporting Hinges) – oka pro zavěšení tanku pod zdvihací zařízení (jeřáb, vysokozdvižný vozík) ke snadnému a bezpečnému transportu tanku. Doporučujeme jako výbavu tanků od velikosti 500 litrů.
 • Stavitelné patky (Adjustable Feet) – šroubovací patky na spodním konci nohou slouží k přesnému ustavení tanku ve svislé nebo vodorovné poloze (díky vyspádované podlaze málokdy stojí tank na vodorovné rovině)
 • Duplikační plášť (Dimple Plate Jacket, Double Jacket, Duplicators) – u kapalinou chlazených tanků je chlazení tanku prováděno prostřednictvím teplonosné kapaliny (nejčastěji voda s glykolem), který protéká přes svojitý plášť nádoby a cirkuluje mezi ním a vodním chladičem. Teplota v tanku je pak řízená pomocí regulačního systému, který měří porovnává změřenou teplotu v tanku s teplotou požadovanou a na základě programu otevírá a zavírá ventily na vstupech duplikačního pláště. U tanků neizolovaných chlazených vzduchem není duplikační plášť výbavou tanku.
 • PU pěnová izolace (PU Foam Insulation) – tank je obvykle zaizolován polyuretanovou pěnou (volitelně jiným způsobem), která vyplňuje prostor mezi vnitřním základním tankem a vnějším pláštěm tanku. Obvykle izolujeme jen válcovou část tanku, na přání zákazníka provádíme izolaci také spodního dna anebo obou den nádoby. U tanků chlazených vzduchem není PU izolace výbavou tanku.
 • Systém pro měření a regulace teploty (Temperature Measure and Control System) – v případě požadavku zákazníka můžeme k tanku dodat kompletní systém pro měření a regulaci teploty v tanku, případně i vodní chladič. Celý systém je snadno namontovatelný zákazníkem a k jeho montáži a uvedení do provozu není nutné oprávnění pro práci s elektrickým zařízením.

 

Výčepní tanky chlazené kapalinou nebo vzduchem, s izolací nebo bez izolace

Podle požadavků zákazníka dodáváme výčepní tanky v těchto variantách z hlediska způsobu chlazení a izolace :

1. Výčepní tanky chlazené vzduchem, bez izolace

maturation-bright-beer-tank-horizontal-01Tyto výčepní tanky jsou nejjednodušší konstrukce, a tedy je lze zakoupit za nejnižší možnou cenu. Jsou jednoplášťové a neobsahují duplikační chladicí kanály. Tanky je potřeba umístit do izolované chlazené místnosti nebo chlazeného boxu, kde je prostor chlazený vzduchovou chladicí jednotkou. Jejich výhodou je nízká pořizovací cena, nevýhodou nemožnost regulace teploty v každém tanku nezávisle na ostatních a nižší komfort lidské obsluhy, která pracuje v chladném a vlhkém prostředí. Spotřeba elektrické energie při prostorovém chlazení tanků je vyšší než při chlazení kapalinou. Přesto se tento typ tanků používá ve většině restaurací, právě kvůli úspoře investičních nákladů.

2. Výčepní tanky chlazené kapalinou, bez izolace

FMT-SLP-200H-600x600Nejčastěji používané výčepní tanky jsou cenovým kompromisem mezi tanky chlazenými vzduchem a izolovanými tanky chlazenými kapalinou. Jsou dražší než vzduchem chlazené tanky, ale levnější než izolované tanky chlazené kapalinou.  Tanky jsou obsahují duplikační chladicí kanály, kterými protéká chladicí kapalina – voda nebo glykol, ale nemají izolaci a vnější krycí plášť. Tanky se doporučuje umístit do lehce izolované nechlazené místnosti nebo izolovaného boxu, kde nedochází k nadměrnému zahřívání tanků vzduchem. Jejich výhodou je relativně nízká pořizovací cena, nevýhodou je vyšší spotřeba energie při chlazení tanků, a také nutnost používání výkonnějšího vodního chladiče, než je tomu u izolovaných tanků.

3. Výčepní tanky chlazené kapalinou, izolované

maturation-bright-beer-tank-vertical-02-500x500Izolované kapalinově chlazené výčepní tanky jsou profesionálním řešením pro všechny provozovatele restaurací, pro které jsou úspory provozních nákladů na prvním místě.  Tanky jsou obsahují duplikační chladicí kanály, kterými protéká chladicí kapalina – voda nebo glykol, navíc mají cylindrickou část (za příplatek i obě dna) izolovanou PU pěnou. Vnější plášť zakrývá izolaci a tvoří čistý design nerezového tanku. Tanky je možné umístit do neizolované místnosti, protože izolace zajišťuje jejich ochranu proti nežádoucímu úniku chladu do okolí tanku. Jejich výhodou je především nízká spotřeba energie při chlazení tanků, potřeba méně výkonného vodního chladiče, ale také komfort pro práci lidské obsluhy, která nemusí pracovat v chladném prostředí.


 

Výčepní tanky vyrábíme s variabilními rozměry a orientací

Rozměry a prostorovou orientaci výčepních tanků umíme přizpůsobit podle požadavků zákazníka. Vyrábíme výčepní tanky vertikální a horizontální, přičemž poměr stran k průměru tanku je možné zvolit z několika variant.

1. Vertikální výčepní tanky

maturation-bright-beer-tank-vertical-02-500x500Vertikální orientace výčepních tanků má řadu praktických výhod  :

Efektivní sanitace celého tanku obvykle s využitím jen jediné sprchové hlavice (úspora nákladů).

Snadné manuální čištění tanků zevnitř i zvenku – uvnitř je obvykle možné se postavit, tank lze obejít ze všech stran

Malý záběr podlahové plochy, efektivní vertikální využití prostoru místnosti.

Snadná manipulace a přístup ke všem armaturám a funkčním prvkům tanku.

 

 

 

 

2. Horizontální výčepní tanky

dbt-stainless-oneHorizontální orientace tanků je vhodná prakticky ve všech restauracích.

Horizontální tanky je možné skládat do několika vrstev (baterií) a tak využít maximálně dostupnou výšku místnosti.


 

 

 

 

 

 

 

 

 Vaše poptávka na výčepní tanky :

(Máte zájem o nabídku na pivní tanky ? Odešlete nám Vaši poptávku tímto formulářem anebo nás kontaktujte telefonicky (+420-735-176-071 / +420-732-217-950 ).

 

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Vaše firma (jste-li firma)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva

  To že jste člověk prokažte výběrem ikony flag.